J.J.Koke Automaterialen

J c Van Markenstraat 23
9403 AR Assen

Openningstijden:

Ma t/m za: 9:00-18:00
Zondag op afspraak

Telefoon:

0592-342319

Disclaimer

Inhoud
De website van J.J. Koke Handelsonderneming dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Wij besteeden veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeeren wij niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. J.J. Koke Handelsonderneming behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder dat van te voren bekend te maken.

Aansprakelijkheid
J.J. Koke Handelsonderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. J.J. Koke Handelsonderneming is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de gebruikers van deze website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie op de website.

Copyright
Deze website van is auteursrechtelijk beschermd en is het intellectueel eigendom van J.J. Koke Handelsonderneming.